Unix Man ( )

         

ceye aee ee o


/* ceye aee ee o pecae ec XE_SEG ycaoe */

long xe_segpos; /* ooee a ceeo */ long xe_segsize; /* paep a ceeo */ long xe_mdtpos; /* ao acoe ooee */ long xe_mdtsize; /* ao ac paep a */ char xe_mdttype; /* ao ac a */ char xe_pagesize; /* paep cpa aa, paoe 512 */ char xe_ostype; /* oepaoo cce */ char xe_osvers; /* epc oepaoo cce */ unsigned short xe_eseg; /*cee xoa, ac o aapayp */ unsigned short xe_sres; /* peeppoa */ };

struct xseg { /* aa ceeo x.out */ unsigned short xs_type; /* ceea */ unsigned short xs_attr; /*apy ceea */ unsigned short xs_seg; /*oep ceea */ char xs_align; /* oap o ocoa 2 o paa */ char xs_cres; /* ecoyec*/ long xs_filpos; /* ooee aa */ long xs_psize; /* ec paep ( ae) */ long xs_vsize; /* pya paep (in core) */ long xs_rbase; /* apec/ceee a epeee */ unsigned short xs_noff; /* ceee o e cea ae ceeo ceea */ unsigned short xs_sres; /* ecoyec*/ long xs_lres; /* ecoyec */ };

struct xiter { /* ac oope x.out */ long xi_size; /* source byte count */ long xi_rep; /* replication count */ long xi_offset; /* destination offset in segment */ };

struct xlist { /* xlist cpyypa xlist(3). */ unsigned short xl_type; /* coa */ unsigned short xl_seg; /* ec a ceea aa */ long xl_value; /* ea coa */ char *xl_name; /* yaae a , opaeoe ye */ };

struct aexec { /* aooo a.out */ unsigned short xa_magic; /* aecoe co */ unsigned short xa_text; /* paep ceea eca*/ unsigned short xa_data; /* paep apoax ax */ unsigned short xa_bss; /* paep eapoax ax */ unsigned short xa_syms; /* paep a coo */ unsigned short xa_entry; /* oa xoa */ unsigned short xa_unused; /* e coyec */ unsigned short xa_flag; /* a ocyc a e */ };

struct nlist { /* nlist cpyypa nlist(3). */ char n_name[8]; /* coa */ int n_type; /* a a*/ unsigned n_value; /* ea */ };

struct bexec { /* aooo b.out */ long xb_magic; /* aecoe co */ long xb_text; /* paep ceea eca*/ long xb_data; /* paep ceea ax*/ long xb_bss; /* paep eapoax ax */ long xb_syms; /* paep a coo*/ long xb_trsize; /* paep a epeee eca*/ long xb_drsize; /* paep a epeee ax*/ long xb_entry; /* oa xoa*/ };

.masm(1), ld(1), nm(1), strip(1), xlist(1).


    Forekc.ru
, , , , , , , , , ,